PFAS en uw verbouwing

Er is veel commotie over PFAS. Kan de wetgeving rondom deze stoffen die ook uw verbouwing vertragen? het antwoord is: ja. 

PFAS zijn chemische stoffen die van nature niet in de bodem of het grondwater zitten. De industrie maakt er veel gebruik van en daarom zijn ze in de grond terechtgekomen. PFAS kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat weten we sinds 2012, maar regels over de maximale hoeveelheid PFAS per kilo grond waren er nog niet. Pas begin dit jaar kwam het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met een onderzoek naar de risicogrenzen van PFAS. Duidelijke regels waren er echter nog niet, het bleef onduidelijk in hoeverre en bij welke hoeveelheid PFAS schadelijk is. Staatssecretaris Van Veldhoven kwam in juli met een stelregel: iedere kilo grond mag niet meer dan 0,1 microgram PFAS bevatten. Het gaat dan wel om grond die in aanraking kan komen met oppervlakte water. Voor woon- en industriegrond gelden hogere normen.

Bouwbedrijven en grondverzetbedrijven moeten zich bij alle grond die ze willen verplaatsen houden aan het PFAS-maximum van Van Veldhoven. Je kunt echter geen spade grond pakken of er zit wel PFAS in. Ook voor bijvoorbeeld uitbouwen aan woningen moet vaak grond worden afgegraven. Ook deze grond valt onder de richtlijnen, die echter in politiek Den Haag opnieuw onderwerp zijn van discussie. De Begeleider houdt dit vanzelfsprekend allemaal voor u in de gaten.